Dịch bệnh COVID-19 tăng cao, Bạc Liêu lập nhiều cơ sở thu dung

Một cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu vừa mới thành lập. Ảnh: Nhật Hồ
Một cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu vừa mới thành lập. Ảnh: Nhật Hồ
Một cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu vừa mới thành lập. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top