Viện Pasteur Nha Trang ngưng nhận mẫu xét nghiệm COVID-19:

Địa phương sẽ chủ động thực hiện các xét nghiệm

Thực hiện xét nghiệm các ca nghi nhiễm COVID-19 tại Viện Pasteur Nha Trang. Ảnh: Phương Linh
Thực hiện xét nghiệm các ca nghi nhiễm COVID-19 tại Viện Pasteur Nha Trang. Ảnh: Phương Linh
Thực hiện xét nghiệm các ca nghi nhiễm COVID-19 tại Viện Pasteur Nha Trang. Ảnh: Phương Linh
Lên top