Địa phương được phép phê duyệt nguồn vật liệu cao tốc Bắc-Nam

Ủy ban Nhân dân tỉnh được phê duyệt nguồn vật liệu cao tốc Bắc-Nam. Ảnh ĐT
Ủy ban Nhân dân tỉnh được phê duyệt nguồn vật liệu cao tốc Bắc-Nam. Ảnh ĐT
Ủy ban Nhân dân tỉnh được phê duyệt nguồn vật liệu cao tốc Bắc-Nam. Ảnh ĐT
Lên top