Địa phương đầu tiên ở ĐBSCL nới lỏng giãn cách toàn tỉnh về Chỉ thị 19

Tỉnh Bến Tre tổ chức phòng, chống dịch COVID-19 rất hiệu quả. Ảnh: H.T
Tỉnh Bến Tre tổ chức phòng, chống dịch COVID-19 rất hiệu quả. Ảnh: H.T
Tỉnh Bến Tre tổ chức phòng, chống dịch COVID-19 rất hiệu quả. Ảnh: H.T
Lên top