Đi vào đường cấm, xe khách mắc kẹt trên cầu Thái Hà