Đi uống nước không mang giấy tờ, 2 cô gái bị đưa vào trung tâm bảo trợ

Nguyễn Thị Tuyết Nhung (bên trái) và Ngô Thị Kiều bị đưa về trung tâm bảo trợ theo diện vô gia cư vì đi uống nước quên chứng minh nhân dân.
Nguyễn Thị Tuyết Nhung (bên trái) và Ngô Thị Kiều bị đưa về trung tâm bảo trợ theo diện vô gia cư vì đi uống nước quên chứng minh nhân dân.
Nguyễn Thị Tuyết Nhung (bên trái) và Ngô Thị Kiều bị đưa về trung tâm bảo trợ theo diện vô gia cư vì đi uống nước quên chứng minh nhân dân.
Lên top