Đi tuần từng thôn, làng để phát hiện người về từ TPHCM trốn cách ly

Hàng nghìn lượt công dân trở về quê Gia Lai từ TPHCM, Bình Dương. Ảnh: T.T
Hàng nghìn lượt công dân trở về quê Gia Lai từ TPHCM, Bình Dương. Ảnh: T.T
Hàng nghìn lượt công dân trở về quê Gia Lai từ TPHCM, Bình Dương. Ảnh: T.T
Lên top