"Đi trước một bước" giúp Điện Biên thành "vùng xanh" giữa vòng vây COVID-19

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên trực tiếp vào tâm dịch tại Si Pa Phìn chỉ đạo các lực lượng vào tháng 5.2021.
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên trực tiếp vào tâm dịch tại Si Pa Phìn chỉ đạo các lực lượng vào tháng 5.2021.
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên trực tiếp vào tâm dịch tại Si Pa Phìn chỉ đạo các lực lượng vào tháng 5.2021.
Lên top