Đi thể dục, người dân tá hoả phát hiện thi thể không đầu

Đi thể dục, người dân phát hiện thi thể không đầu trôi dạt vào bờ biển Ảnh: T.C
Đi thể dục, người dân phát hiện thi thể không đầu trôi dạt vào bờ biển Ảnh: T.C
Đi thể dục, người dân phát hiện thi thể không đầu trôi dạt vào bờ biển Ảnh: T.C
Lên top