Đi tập thể dục, phát hiện thi thể dưới hồ thủy lợi

Người dân tụ tập gần địa điểm phát hiện thi thể. Ảnh: HH.
Người dân tụ tập gần địa điểm phát hiện thi thể. Ảnh: HH.
Người dân tụ tập gần địa điểm phát hiện thi thể. Ảnh: HH.