Đi tắm suối, bị đỉa chui vào mũi

Nắng nóng, nghỉ lễ dài ngày nên người dân chọn các khe suối để du lịch và tắm mát
Nắng nóng, nghỉ lễ dài ngày nên người dân chọn các khe suối để du lịch và tắm mát
Nắng nóng, nghỉ lễ dài ngày nên người dân chọn các khe suối để du lịch và tắm mát
Lên top