Đi tắm sông, 3 học sinh chết đuối

Hiện trường nơi 3 học sinh tắm rồi bị đuối nước thương tâm. Ảnh: TH
Hiện trường nơi 3 học sinh tắm rồi bị đuối nước thương tâm. Ảnh: TH
Hiện trường nơi 3 học sinh tắm rồi bị đuối nước thương tâm. Ảnh: TH
Lên top