Đi qua vùng hạn mặn

Nhiều kênh rạch phục vụ tưới tiêu trong nội đồng đã khô cằn trơ đáy.
Nhiều kênh rạch phục vụ tưới tiêu trong nội đồng đã khô cằn trơ đáy.
Nhiều kênh rạch phục vụ tưới tiêu trong nội đồng đã khô cằn trơ đáy.
Lên top