"Dị nhân" bonsai ngược

Ông Lê Thạnh - "dị nhân" trồng bonsai ngược. Ảnh: Thanh Chung
Ông Lê Thạnh - "dị nhân" trồng bonsai ngược. Ảnh: Thanh Chung
Ông Lê Thạnh - "dị nhân" trồng bonsai ngược. Ảnh: Thanh Chung
Lên top