"Dị nhân" 60 năm không mặc áo

Người 60 năm hầu như không mặc áo, thường xuyên làm việc ngoài nắng. Ảnh: K.Q
Người 60 năm hầu như không mặc áo, thường xuyên làm việc ngoài nắng. Ảnh: K.Q
Người 60 năm hầu như không mặc áo, thường xuyên làm việc ngoài nắng. Ảnh: K.Q
Lên top