Đi lại bằng tàu hỏa dịp Tết Giáp Ngọ - 2014: Giá vé tăng từ 2 - 10%