Đi học về, hai nữ sinh lớp 11 bị nước cuốn xuống cống

Khu vực cống thoát nước - nơi nghi em Uyên bị nước cuốn trôi.
Khu vực cống thoát nước - nơi nghi em Uyên bị nước cuốn trôi.
Khu vực cống thoát nước - nơi nghi em Uyên bị nước cuốn trôi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM