Đi Hải Dương lại khai Hà Giang, một cá nhân bị phạt 2 triệu đồng

P. thực hiện khai báo ý tế sau khi được Công an phường Đức Xuân yêu cầu.
P. thực hiện khai báo ý tế sau khi được Công an phường Đức Xuân yêu cầu.
P. thực hiện khai báo ý tế sau khi được Công an phường Đức Xuân yêu cầu.
Lên top