Đi hái đót, một phụ nữ rơi xuống núi tử vong

Khu vực núi Hồng Lĩnh nơi bà Quý đi hái đót bị rơi xuống núi tử vong. Ảnh: TH.
Khu vực núi Hồng Lĩnh nơi bà Quý đi hái đót bị rơi xuống núi tử vong. Ảnh: TH.
Khu vực núi Hồng Lĩnh nơi bà Quý đi hái đót bị rơi xuống núi tử vong. Ảnh: TH.
Lên top