Di dời khẩn cấp hơn 11.000 dân tránh bão số 9 ở Quảng Nam, Quảng Ngãi

Lên top