Di dân tự do “cạo trọc” hàng chục nghìn hécta đất rừng

Tình trạng người dân di cư tự do đã gây ra nhiều áp lực cho tỉnh Đắk Nông 
trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: BẢO LÂM
Tình trạng người dân di cư tự do đã gây ra nhiều áp lực cho tỉnh Đắk Nông trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: BẢO LÂM
Tình trạng người dân di cư tự do đã gây ra nhiều áp lực cho tỉnh Đắk Nông trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: BẢO LÂM
Lên top