Di dân dự án hồ Krông Pách thượng: Có sự chậm trễ của UBND huyện M'Đrắk

Lên top