Di chuyển 6 tấn đầu đạn phát hiện ở vườn nhà dân

Ảnh: Dân trí.
Ảnh: Dân trí.
Ảnh: Dân trí.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM