Đi chăn bò, kinh hãi phát hiện thi thể phân hủy trong rừng