Đi chài lưới, phát hiện quả bom nặng hơn 200kg dưới đáy sông Thạch Hãn

Đội công binh di dời quả bom. Ảnh: Khánh Huyền.
Đội công binh di dời quả bom. Ảnh: Khánh Huyền.
Đội công binh di dời quả bom. Ảnh: Khánh Huyền.
Lên top