Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đi câu cá trên song Hàn, một người mất tích