Đi cắt cỏ cho bò, người chồng đau thương mò tìm thi thể 3 mẹ con dưới hồ

Chính quyền và gia đình lo hậu sự cho những người bị nạn thương tâm. Ảnh T.T
Chính quyền và gia đình lo hậu sự cho những người bị nạn thương tâm. Ảnh T.T
Chính quyền và gia đình lo hậu sự cho những người bị nạn thương tâm. Ảnh T.T
Lên top