Đi cào hến, 3 người trong một gia đình ở Quảng Ngãi tử vong

Đoạn sông 4 người cào hến bị đuối nước ở Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyên Khoa
Đoạn sông 4 người cào hến bị đuối nước ở Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyên Khoa
Đoạn sông 4 người cào hến bị đuối nước ở Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyên Khoa
Lên top