Đi bầu cử trên xã đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc

Cử tri xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc (Kiên Giang) đi bầu cử, giữ khoảng cách đảm bảo an toàn phòng dịch COVId-19. Ảnh: PV
Cử tri xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc (Kiên Giang) đi bầu cử, giữ khoảng cách đảm bảo an toàn phòng dịch COVId-19. Ảnh: PV
Cử tri xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc (Kiên Giang) đi bầu cử, giữ khoảng cách đảm bảo an toàn phòng dịch COVId-19. Ảnh: PV
Lên top