Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

ĐH Đồng Tháp đón nhận Cờ thi đua Chính phủ

BGH ĐHĐT đón nhận Cờ thi đua Chính phủ. Ảnh: Lục Tùng
BGH ĐHĐT đón nhận Cờ thi đua Chính phủ. Ảnh: Lục Tùng
BGH ĐHĐT đón nhận Cờ thi đua Chính phủ. Ảnh: Lục Tùng
Lên top