ĐH Đồng Tháp đón nhận Cờ thi đua Chính phủ

BGH ĐHĐT đón nhận Cờ thi đua Chính phủ. Ảnh: Lục Tùng
BGH ĐHĐT đón nhận Cờ thi đua Chính phủ. Ảnh: Lục Tùng
BGH ĐHĐT đón nhận Cờ thi đua Chính phủ. Ảnh: Lục Tùng
Lên top