TPHCM:

Dẹp nạn xe tự chế cồng kềnh, nghênh ngang trên đường