triển khai thực hiện nghị quyết đại hội XIII của đảng

Dẹp nạn ô nhiễm tiếng ồn vì sự bình yên của người dân

TPHCM đặt ra mục tiêu đến cuối năm nay sẽ xử lý chấm dứt vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn (trong ảnh là một điểm hát karaoke tại khu dân cư ở Bình Tân gây ồn vội tắt nhạc khi đoàn kiểm tra xuất hiện). Ảnh: Hữu Huy
TPHCM đặt ra mục tiêu đến cuối năm nay sẽ xử lý chấm dứt vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn (trong ảnh là một điểm hát karaoke tại khu dân cư ở Bình Tân gây ồn vội tắt nhạc khi đoàn kiểm tra xuất hiện). Ảnh: Hữu Huy
TPHCM đặt ra mục tiêu đến cuối năm nay sẽ xử lý chấm dứt vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn (trong ảnh là một điểm hát karaoke tại khu dân cư ở Bình Tân gây ồn vội tắt nhạc khi đoàn kiểm tra xuất hiện). Ảnh: Hữu Huy
Lên top