Dẹp loạn trang thông tin điện tử tổng hợp

Nhiều trang thông tin điện tử được phát hiện có vi phạm nhưng chưa bị xử lý kịp thời. Ảnh: P.V
Nhiều trang thông tin điện tử được phát hiện có vi phạm nhưng chưa bị xử lý kịp thời. Ảnh: P.V
Nhiều trang thông tin điện tử được phát hiện có vi phạm nhưng chưa bị xử lý kịp thời. Ảnh: P.V
Lên top