Dẹp loạn "thần y" online tự xưng: Khó xử lý vì "nhờn thuốc"

Lên top