Đèo Khánh Lê bị sạt lở, giao thông Nha Trang - Đà Lạt bị chia cắt

Hàng khối đất đá đổ xuống chắn ngang đường đèo Khánh Lê, gây ách tắc giao thông Nha Trang - Đà Lạt.
Hàng khối đất đá đổ xuống chắn ngang đường đèo Khánh Lê, gây ách tắc giao thông Nha Trang - Đà Lạt.
Hàng khối đất đá đổ xuống chắn ngang đường đèo Khánh Lê, gây ách tắc giao thông Nha Trang - Đà Lạt.
Lên top