Điểm sáng thực hiện bảo hiểm xã hội:

“Đeo bám” 10 năm mới đòi được nợ bảo hiểm xã hội!

Cán bộ Bảo hiểm xã hội quận 2 (TPHCM) tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội đến với người dân. Ảnh: L.S
Cán bộ Bảo hiểm xã hội quận 2 (TPHCM) tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội đến với người dân. Ảnh: L.S
Cán bộ Bảo hiểm xã hội quận 2 (TPHCM) tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội đến với người dân. Ảnh: L.S
Lên top