Đến sáng 31.1, Hải Dương ghi nhận 32 ổ dịch COVID-19

Hải Dương ghi nhận 32 ổ dịch COVID-19. Ảnh ĐL
Hải Dương ghi nhận 32 ổ dịch COVID-19. Ảnh ĐL
Hải Dương ghi nhận 32 ổ dịch COVID-19. Ảnh ĐL
Lên top