Đến năm 2045, thu nhập của nông dân ĐBSCL tăng 5 lần so với năm 2018

Sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: K.Q
Sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: K.Q
Sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: K.Q
Lên top