Đến năm 2030, Đà Nẵng đầu tư xây dựng 250 trạm sạc ô tô điện

Đà Nẵng sẽ xây dựng 250 trạm sạc pin, điện và ưu tiên phát triển xe ô tô điện công cộng. Ảnh: LĐ
Đà Nẵng sẽ xây dựng 250 trạm sạc pin, điện và ưu tiên phát triển xe ô tô điện công cộng. Ảnh: LĐ
Đà Nẵng sẽ xây dựng 250 trạm sạc pin, điện và ưu tiên phát triển xe ô tô điện công cộng. Ảnh: LĐ
Lên top