Đến năm 2025: Xây dựng ít nhất 3 đô thị thông minh có mạng 5G

Cảm biến chống ngập ứng dụng cho việc triển khai đô thị thông minh tại TPHCM do SHTPLab nghiên cứu và chế tạo. Ảnh: Thế Lâm.
Cảm biến chống ngập ứng dụng cho việc triển khai đô thị thông minh tại TPHCM do SHTPLab nghiên cứu và chế tạo. Ảnh: Thế Lâm.
Cảm biến chống ngập ứng dụng cho việc triển khai đô thị thông minh tại TPHCM do SHTPLab nghiên cứu và chế tạo. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top