Đến năm 2025, 45% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội

Đến năm 2025, 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Ảnh Hải Nguyễn.
Đến năm 2025, 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Ảnh Hải Nguyễn.
Đến năm 2025, 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top