Mua, bán lan đột biến trị giá hàng trăm tỉ đồng:

Đến năm 2023 phải minh bạch thông tin về nguồn gốc lan đột biến

Một cây lan "đột biến" được hét giá rất cao. Ảnh: CTV
Một cây lan "đột biến" được hét giá rất cao. Ảnh: CTV
Một cây lan "đột biến" được hét giá rất cao. Ảnh: CTV
Lên top