Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đèn đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất bị mất điện trong một tiếng rưỡi