Đèn đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất bị mất điện trong một tiếng rưỡi