Đến chùa ở Quảng Bình nguyện cầu dịch bệnh COVID-19 sớm qua

Người dân cầu phúc, cầu an, cầu cho dịch bệnh COVID-19 sớm đi qua. Ảnh: Lê Phi Long
Người dân cầu phúc, cầu an, cầu cho dịch bệnh COVID-19 sớm đi qua. Ảnh: Lê Phi Long
Người dân cầu phúc, cầu an, cầu cho dịch bệnh COVID-19 sớm đi qua. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top