Quảng Trị:

Đèn cảnh báo hỏng, một thanh niên chết thảm