Đền bù thiệt hại cho ngư dân ở Quảng Trị: Kê khai và áp giá đền bù phải công bằng, đúng đối tượng