Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đêm ở rốn lũ Chương Mỹ: Đi ủng lúc ăn cơm, chập chờn giấc ngủ vì chân ngứa ngáy