Đêm nay, 7.11, bão số 6 Nakri đổi hướng vào đất liền nước ta

Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai họp ứng phó với bão số 6 Nakri
Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai họp ứng phó với bão số 6 Nakri
Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai họp ứng phó với bão số 6 Nakri
Lên top