Đêm không ngủ ở trọng điểm chống dịch biên giới Tây Nam

Chốt phòng, chống dịch ở biên giới Tây nam. Ảnh: PV
Chốt phòng, chống dịch ở biên giới Tây nam. Ảnh: PV
Chốt phòng, chống dịch ở biên giới Tây nam. Ảnh: PV
Lên top