Đêm "không ngủ" của tỉnh Vĩnh Phúc

Đêm "không ngủ" của tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Việt.
Đêm "không ngủ" của tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Việt.
Đêm "không ngủ" của tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Việt.
Lên top